Retour- en terugbetalingsbeleid

RECHT OP RETOUR EN HERROEPING (CONTRACT OP AFSTAND):

Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 6 april 2010, ingetrokken door de wet van 21 december 2013 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de Klant, een particuliere consument, een recht van teruggave; wat de reden ook is. Hij heeft daarom het recht om SOGECAM waarvan de contactgegevens voorkomen op alle commerciële documenten en op de website www.jambes-machines.be op de hoogte te stellen.
dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen.
In dit geval moeten de goederen binnen dezelfde termijn aan SOGECAM worden teruggestuurd.
Voor goederen die per post kunnen worden geretourneerd, geldt de poststempel als bewijs.
Bij grotere pakketten geldt de datum van de retouraanvraag als bindende datum. SOGECAM vraagt ​​de Klant om contact op te nemen met zijn klantendienst op het nummer +32 081/30.35.62. Hierin worden de leveringsregelingen aangegeven.
Dit recht veronderstelt dat het artikel in perfecte staat en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Goederen die niet in deze staat aankomen, die onvolledig, beschadigd of beschadigd zijn, die gebruikt zijn enz. worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de klant, die deze ophaalt op het hoofdkantoor.

De kosten van de kosten worden als volgt verdeeld:

i. Leveringsfout, weigering bij levering, fout in de beschrijving, apparatuur beschadigd bij ontvangst:
SOGECAM vergoedt de prijs van het product, de eventueel gefactureerde verzendkosten en draagt ​​de retourkosten.
ii. Uitoefening van het recht op retour en herroeping: SOGECAM vergoedt de prijs van het product en de gefactureerde verzendkosten. De retourkosten blijven voor rekening van de Klant.
De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending, naar eigen goeddunken van SOGECAM, hetzij door overschrijving op een bankrekening, hetzij door bijschrijving op de bankrekening van de gebruikte kaart.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (de Klant vult dit formulier in en stuurt het terug):

- Ter attentie van:
SOGECAM SA
Hoofdkantoor: Rue des Poiriers 9, 5030 Gembloux
E-mail: info@jambes-machines.be

- Ik/Wij () breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot
op de verkoop van de hieronder beschreven goederen:
- Besteld op ()/ontvangen op ()
- Naam consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding van dit formulier op
papier)
- Datum
(*) Verwijder wat niet nodig is. .