Gebruiksvoorwaarden

Inhoud

Alle inhoud van derden (of commerciële) die op de site wordt gepresenteerd, is eigendom van hun respectievelijke eigenaren (inclusief foto's) en wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom. Elke reproductie van inhoud van derden is verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Elke reproductie van deze inhoud is verboden.

Verantwoordelijkheid

Sogecam stelt de middelen ter beschikking om een ​​kwaliteitssite en -diensten te garanderen. Het bedrijf Sogecam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbeschikbaarheid, storing, wijziging of fout die zich voordoet tijdens het gebruik van haar site of haar diensten, met uitzondering van deze voorzien in de specifieke voorwaarden die inherent zijn aan bepaalde diensten.
Sogecam kan de continuïteit, toegankelijkheid en absolute veiligheid van de site niet garanderen gezien de risico’s die inherent zijn aan het internet.
Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat het gebruik van de site en de diensten ervan op eigen risico is. Sogecam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard dan ook, die ontstaat tijdens het gebruik van haar site of haar diensten, met uitzondering van deze veroorzaakt door een schending van haar verplichtingen.
Sogecam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relaties (al dan niet contractueel) tussen adverteerders/partners en gebruikers van de site, tenzij uitdrukkelijk contractueel bepaald.

Meld illegale inhoud

U kunt illegale inhoud melden door te schrijven naar het adres: info@jambes-machines.be Als u op de site wilt verschijnen en/of de informatie over uw bedrijf wilt wijzigen, kunt u schrijven naar het adres info@jambes-machines.be

Verschillend

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de site zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten.
Deze versie van de juridische kennisgevingen is op 1 september 2021 online geplaatst.